Αγ. Συνάδελφοι,

Ο Δ.Σ.Π και η Εταιρεία Συνεχούς Επιμόρφωσης Νομικών "ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ" Λτδ σας προσκαλούν σε διάλεξη που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:30 στο Οίκημα της Λέσχης Νομικών "ΘΕΜΙΣ" με θέμα:

"Νέο Νομικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ" με ομιλήτρια την κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Την διάλεξη θα χαιρετίσει ο κος Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Επαρχιακός Δικαστής του Ε.Δ Πάφου 

Η έναρξη της διάλεξης θα τηρηθεί αυστηρά