Ο παρών νόμος τροποποιεί ουσιωδώς τη διαδικασία πτώχευσης και αποκατάστασης πτωχεύσαντος. 

Για να κατεβάσετε τον καινούργιο νόμο, ακολουθείστε το πιο κάτω Link:

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2012_1_206.pdf