ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΎ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τον ως άνω τροποποιητικό νόμο, οι πρόνοιες του Ν.2/2012 για μειωμένα μεταβιβαστικά τέλη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παρατείνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.