Από τις 24.10.2017 έχουν αυξηθεί τα τέλη χαρτοσήμων αναφορικά με τις πολιτικές και ποινικές διαδικασίες, καθώς επίσης και για τις διαδικασίες ενώπιον των Ειδικών Δικαστηρίων.

Παράλληλα έχουν αυξηθεί και τα δικηγορικά έξοδα, όπως φαίνονται στον τροποποιημένο κανονισμό που ψήφισε κατά την πιο πάνω ημερομηνία το Ανώτατο Δικαστήριο, και ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί από τον Π.Δ.Σ

Για να δείτε τα νέα τέλη χαρτοσήμων των Πολιτικών διαδικασιών πατήστε εδώ

Για να δείτε τα νέα τέλη χαρτοσήμων του Οικογενειακού Δικαστηρίου πατήστε εδώ 

Για να δείτε τα νέα τέλη χαρτοσήμων του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών πατήστε εδώ 

Για να δείτε τα νέα τέλη χαρτοσήμων του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων πατήστε εδώ 

Για να δείτε τα νέα τέλη χαρτοσήμων για τις Διαχειρίσεις πατήστε εδώ 

Για να δείτε τα νέα τέλη χαρτοσήμων για το Αιτήσεις Κτηματολογίου, Εταιρειών και Πτωχεύσεων πατήστε εδώ 

Για να δείτε τα νέα δικηγορικά έξοδα στις αγωγές (έξοδα οπισθογράφησης) πατήστε εδώ

 Για να δείτε τα νέα δικηγορικά έξοδα στις Ιδιωτικές Ποινικές (περιλαμβανομένων υποθέσεων τελών κλπ) πατήστε εδώ 

Για να δείτε τα νέα δικηγορικά έξοδα στις Γενικές Αιτήσεις (Εγγραφής Διαιτητικών αποφάσεων κλπ) πατήστε εδώ 

Για να δείτε τα ένσημα που επικολλούνται σε έντυπα εταιρειων, Εμπορικών Επωνυμιών κλπ πατήστε εδώ

 

Όσον αφορά την καταχώρηση των ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων τα χαρτόσημα που θα πρέπει πλέον να επικολλούνται είναι €.9 (αντί €5), για κάθε κατηγορούμενο. Επιπλέον για την έκδοση κλήσης μάρτυρα θα πρέπει να επικολλούνται €.8 χαρτόσημα.