Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε έντυπα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες υποθέσεις καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους δικηγόρους.

 

Δικηγορικά Έξοδα

Πίνακες που δείχνουν τις αμοιβές που χρεώνονται ανά περίπτωση και ανά ποσόν. Κάντε κλικ στους σύνδεσμους πιο κάτω για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα.

 

Για να δείτε τα δικηγορικά έξοδα στις υπόλοιπες υποθέσεις, ακολουθείστε το ακόλουθο σύνδεσμο, από την ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

http://www.supremecourt.gov.cy/Judicial/SC.nsf/All/069338866AC81FF6C22575FB00225BE0?OpenDocument

 

Ποινικά Έντυπα

Έντυπα που χρησιμοποιούνται σε ποινικές υποθέσεις. Κάντε κλικ στους σύνδεσμους πιο κάτω για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα.