Στην παρούσα υποσελίδα σκοπός μας είναι να τιμήσουμε τη μνήμη εκλιπόντων συναδέλφων αλλά και να τους παρουσιάσουμε στα μέλη μας. Πρόκειται για συναδέλφους παλαιότερους και νεότερους που είτε προσέφεραν με το ευρύτερο έργο τους στον πολιτισμό και την κοινωνία της Πάφου, είτε κοσμούσαν αποκλειστικά το δικηγορικό επάγγελμα.

Για να δείτε το βιογραφικό του κάθε συναδέλφου, πιέστε στο όνομα αυτού.


Σωτηράκης Μαρκίδης

Σέργης Αντωνιάδης

Λάμπρος Νικολαϊδης

Πανίκος Σιβιτανίδης

Επαμεινώνδας Κωμοδρόμος

Ντίνος Ευθυμιάδης

Ανδέας Ομήρου

Γιώτα Κωμοδρόμου

Νικολόπουλος Δημήτρης

Η ιστοσελίδα μας θα εμπλουτιστεί σύντομα με βιογραφικά και αποσπάσματα του έργου όλων των ως άνω εκλιπόντων συναδέλφων μας, ενώ είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις σας για περίληψη και άλλων συναδέλφων τα ονόματα των οποίων τυχόν μας έχουν διαφύγει.