Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου.

Σε μια κοινωνία δομημένη στο σεβασμό για το κράτος δικαίου, ο δικηγόρος εκπληρώνει ένα ειδικό ρόλο. Τα καθήκοντα του δικηγόρου δεν αρχίζουν ούτε ολοκληρώνονται μόνο με την πιστή εκτέλεση των εντολών που έχει λάβει μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Ο δικηγόρος πρέπει να υπηρετεί το συμφέρον της δικαιοσύνης όσο και των ατόμων των οποίων τα δικαιώματα και τις ελευθερίες έχει κληθεί να διεκδικήσει και να υπερασπίσει ενώ αποτελεί καθήκον του δικηγόρου όχι μόνο να συνηγορεί υπέρ της υποθέσεως του εντολέα του αλλά και να του παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη. Ο σεβασμός προς το επαγγελματικό λειτούργημα του δικηγόρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία σε μια κοινωνία.» (Άρθρο 1.1 του Κώδικα Δεοντολογίας για Ευρωπαίους Δικηγόρους του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE).)

Η σύγχρονη κοινωνία, λοιπόν, απαιτεί τις συνεχείς υπηρεσίες δικηγόρου σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής. Ο δικηγόρος είναι ο σύμβουλος σε νομικά ζητήματα, ο συντάκτης νομικών εγγράφων, ο νομικός αντιπρόσωπος σε δικαστικές και άλλες διαδικασίες. Σε μια κοινωνία, όπου διασφαλίζονται και προστατεύονται τα δικαιώματα εκείνων που τα διεκδικούν κατάλληλα, οι υπηρεσίες δικηγόρου είναι σημαντικές.

Η άσκηση του επαγγελματικού λειτουργήματος του δικηγόρου απαιτεί αφοσίωση και ρυθμίζεται από αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί υποχρέωση του δικηγόρου σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Ευρωπαίους Δικηγόρους του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE). Ο δικηγόρος πρέπει να διατηρεί και να αναπτύσσει τις επαγγελματικές του γνώσεις και δεξιότητες λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση του επαγγέλματος του.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου επιδιώκει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του και την παροχή από αυτά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Σκοπός της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου είναι να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη του και χρήσιμος οδηγός για όσους αναζητούν τις υπηρεσίες δικηγόρου ή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νομικά θέματα.

 

Ευχαριστώ,

Επαμεινώνδας Κορακίδης

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου