Φίλες και φίλοι,

Καλωσορίστε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου.

Η επαγγελματική ομάδα των δικηγόρων δεν είναι τίποτε άλλο από κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Κοινωνία, στην οποία ο κάθε πολίτης έχει καθήκον και υποχρέωση όχι μόνο να είναι μέρος αυτής, αλλά με ενέργειες και πράξεις του να συμμετάσχει και να προσφέρει για την ευημερία της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα, το επάγγελμα του δικηγόρου χαρακτηρίζεται από την προστασία και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι γι’ αυτό που είναι καθήκον και υποχρέωση της επαγγελματικής ομάδας των δικηγόρων να συμμετάσχουν και να αντιμετωπίζουν μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία, τις προκλήσεις και τα προβλήματα των καιρών. Σε κάθε περίπτωση ως Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου δεν μπορούμε να αγνοούμε, ή να αδιαφορούμε για τα κοινωνικά προβλήματα. Τουναντίον, ως επαγγελματικό σώμα, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να παίρνουμε θέση έναντι των διαφόρων προβλημάτων και θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Είναι με αυτό το πνεύμα που θα πορευτεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου. Ενεργώντας κοινωνικά, ανθρώπινα και ενισχύοντας τους δεσμούς του με το κοινωνικό σύνολο. Γιατί όπως κάποτε είπε ο  Tom Robbins, ¨Η ανθρωπότητα εξελίχτηκε -όταν εξελίχτηκε- όχι γιατί υπήρξε σοβαρή, υπεύθυνη και προσεκτική, αλλά γιατί υπήρξε κεφάτη, επαναστατική και ανώριμη.¨  

Σάββας Ζαννούπας

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου