Ελευθέριος Κορακίδης
Διατελών Πρόεδρος από το 1976 μέχρι το 1985

Αγάπιος Κακογιάννης
(Διατελών Πρόεδρος από το 1985 μέχρι το 1994)

Ανδρέας Δημητριάδης
(Διατελών Πρόεδρος από το 1994 μέχρι το 2003)

Για να δείτε τα βιογραφικά των τέως Προέδρων, πιέστε στο κάθε όνομα ξεχωριστά