Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου, ως τοπικός Δικηγορικός Σύλλογος όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, ιδρύθηκε με την έναρξη της ισχύος του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφάλαιο 2, το έτος 1955.
 
Πριν από την έναρξη της ισχύος του Περί Δικηγόρων Νόμου, Πρόεδρος όλων των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων αλλά και του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου ήταν ο εκάστοτε Γενικός Εισαγγελέας, ενώ χρέη διοικητικού προέδρου εκτελούσε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, που συνήθως ήταν ο γηραιότερος δικηγόρος του Συλλόγου.
 
Η συνήθεια ο γηραιότερος δικηγόρος να εκλέγεται αυτόματα και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου χωρίς τη διενέργεια εκλογών, συνεχίστηκε, κυρίως και λόγω του μικρού αριθμού των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, και μετά την έναρξη της ισχύς του Περί Δικηγόρων Νόμου.
 
Οι πρώτες εκλογές του Δικηγορικού συλλόγου Πάφου διεξήχθησαν το έτος 1976 και πρώτος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου εξελέγη ο Λευτέρης Κορακίδης, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος για τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή μέχρι το 1985.
 
Από το 1985 μέχρι και το 1994, ήτοι για τρεις συνεχόμενες θητείες, Πρόεδρος του ΔΣ Πάφου εξελέγη  ο Αγάπιος Κακογιάννης και από το 1994 μέχρι και το 2003, ήτοι για τέσσερις συνεχόμενες θητείες, Πρόεδρος του ΔΣ Πάφου εξελέγη ο Ανδρέας Δημητριάδης. Από το 2003 μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου διετέλεσε ο Ιωάννης Παπαζαχαρίας  και από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020 διετέλεσε ο Επαμεινώνδας Κορακίδης. Το Σεπτέμβριο του 2020, Πρόεδρος εξελέγη ο Σάββας Ζαννούπας θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. 
 
Πρώτη γυναίκα Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου ήταν η κα ΄Ελλη Ιωάννου Κατσιάρτου, η οποία ενεγράφη ως Δικηγόρος στο Σύλλογο το 1972 και αφυπηρέτησε το 2011.
 
Σημαντική στιγμή στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου ήταν, επί προεδρίας Αγάπιου Κακογιάννη, η δημιουργία Γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου το έτος 1988, το οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα εντός του Δικαστικού Μεγάρου και στο οποίο οι δικηγόροι μπορούν εκτός από το να συναθροίζονται και να συζητούν τις υποθέσεις τους, να προμηθεύονται Χαρτόσημα και Δικηγορόσημα για την καταχώρηση δικογράφων, τα οποία ο Σύλλογος πωλεί στα μέλη του με ελάχιστη προμήθεια, η οποία ήταν το πρώτο και μόνο έσοδο του Συλλόγου και απαρχή της δημιουργίας του Ταμείου του Συλλόγου, απαραίτητο για την κάλυψη των εξόδων του Συλλόγου. Πρώτη υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου ήταν η κα Μαρία Σιαηλή, ενώ σήμερα είναι η κα ΄Αννα Θεμιστοκλέους.
 
Ακόμα, σημαντική ήταν η συμβολή του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου και του τότε προέδρου Αγάπιου Κακογιάννη στην άσκηση πιέσεων για ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και το οποίο εγκαινιάστηκε στις 25/11/1995.
 
Επίσης, ουσιώδης ήταν η επέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου στους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, τοπικούς και όχι μόνο, για διαμοιρασμό των υποθέσεων που παραπέμπονταν στο Δικαστήριο από τη Δημοκρατία, σε ιδιώτες δικηγόρους. Αρχικά, μάλιστα, οι υποθέσεις διαμοιράζονταν από τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου ισότιμα στα μέλη του, ωστόσο αργότερα το καθήκον για διαμοιρασμό των υποθέσεων της Δημοκρατίας που παραπέμπονται σε ιδιώτες δικηγόρους ανέλαβε η Νομική Υπηρεσία.
 
Τέλος, σημαντική είναι και η αδελφοποίηση του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2001 με πρωτοβουλία των τότε προέδρων κυρίων Αγάπιου Κακογιάννη και Χαράλαμπου Νάσλα.
Εκτοτε οι δύο σύλλογοι ανέπτυξαν στενούς δεσμούς, ανταλλάσσοντας συχνές επισκέψεις και αναπτύσσοντας ευρεία συνεργασία σε νομικό επίπεδο, αλλά και δημιουργώντας βαθιές φιλικές σχέσεις μεταξύ των μελών των δύο συλλόγων.
 
 
Σημείωση:
Ευχαριστούμε θερμά τους πρώην Προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου κ.κ. Αγάπιο Κακογιάννη και Ανδρέα Δημητριάδη, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν, χωρίς τις οποίες δεν θα ήταν δυνατή η παρούσα σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Συλλόγου μας.