Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 και ώρα 4.00μ.μ., ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου διοργάνωσε διάλεξη στο «Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος» με εισηγητή τον κ. Ανδρέα Στούππα, Αρχιφοροθέτη του Επαρχιακού Γραφείου Φόρου Εισοδήματος Πάφου και θέματα:
 
(α) Το φορολογικό σύστημα που διέπει εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία ή εταιρείες με παραρτήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και το φορολογικό σύστημα που διέπει τους μετόχους αυτών.
 
(β) Το φορολογικό σύστημα που διέπει τις Δικηγορικές Εταιρείες και τους μετόχους αυτών καθώς και το φορολογικό σύστημα που διέπει τους Δικηγόρους ως φυσικά πρόσωπα.
 
Στο πρώτο θέμα έγινε σύντομη ανάλυση από τον εισηγητή κ. Στούππα, με έμφαση σε πρακτικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος για να αποφασισθεί εάν μια εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να διέπεται από το κυπριακό φορολογικό σύστημα και άλλα ζητήματα που αφορούν ξένες εταιρείες.
 
Στο δεύτερο θέμα, αναλύθηκαν φορολογικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας και έγιναν εισηγήσεις και διευκρινήσεις για το πως πρέπει τα δικηγορικά γραφεία να διατηρούν βιβλία και να τιμολογούν για τις υπηρεσίες τους.