Μετά την ψήφιση του Ν. 34(Ι)/2013 που τροποποιεί το ΚΕΦ. 219, αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται από το Κτηματολογικό και Χωρομετρικό Τμήμα και αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία.

Ενδεικτικά, ενώ μέχρι πρότινος η κατάθεση ενός Πωλητηρίου Εγγράφου για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης μαζί με ένα πληρεξούσιο έγγραφο κόστιζε περίπου 3,42 ευρώ, πλέον η κατάθεσή τους κοστίζει 100 ευρώ (παράγραφος 7(γ) του ΠΙΝΑΚΑ).

Επίσης, σημαντική και η αλλαγή στα τέλη κατάθεσης συμφωνίας εκχώρησης που πλέον υπολογίζονται με βάση το τίμημα της εκχώρησης (παράγραφος 7(δ) του ΠΙΝΑΚΑ).

Ακόμα, πολύ σημαντική η δυνατότητα που δίνεται σε ενδιαφερόμενο μέρος για καταχώρηση αίτησης έρευνας με κόστος 50 ευρώ, με την οποία θα παρέχονται πληροφορίες για τον δήμο/ενορία/κοινότητα στην οποία οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη σε ολόκληρη την Κύπρο. Διευκρινίζεται ότι με την εν λόγω αίτηση, δίδονται πληροφορίες μόνο για την πόλη/ενορία/κοινότητα στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία του προσώπου. Πρέπει να ακολουθήσει δεύτερη έρευνα αξίας 20 ευρώ ανά δήμο/ενορία/κοινότητα για να προσδιοριστεί συγκεκριμένα η ακίνητη ιδιοκτησία και άλλη αίτηση έρευνας κόστους 10 ευρώ ανά τεμάχιο για να αποκαλυφθούν τα εμπράγματα βάρη που τυχόν υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. (παράγραφος 9 του ΠΙΝΑΚΑ).

Για να κατεβάσετε ολόκληρο τον ΠΙΝΑΚΑ του ΚΕΦ. 219 με τις τελευταίες αλλαγές, πιέστε εδώ.